ePUB Santiago Zabala ì Dinin Geleceği MOBI ↠ ì

[Download] ➹ Dinin Geleceği By Santiago Zabala – Amateur-sleuth.co Bu kitap iki büyük filozof Richard Rorty ve Gianni Vattimo arasında bir diyalogtan oluşuyor Tartışmanın bir tarafındaki Vattimo'ya göre kutsal kitapların bir hakikat temeline dayanma zorunluBu kitap iki büyük filozof Richard Rorty ve Gianni Vattimo arasında bir diyalogtan oluşuyor Tartışmanın bir tarafındaki Vattimo'ya göre kutsal kitapların bir hakikat temeline dayanma zorunluluğunun ortadan kalkışı bir yanda teist düşünce için otorite karşıtı özgürlükçü ve demokratik bir teolojik düşünme tarzının ortaya çıkması yolunda önemli bir fırsat yaratırken öte yandan ateist ve laik düşünceyle ortak bir zemin.

De buluşmanın da yolunu açmıştır Rorty ise insanlığın demokrasi ve özgürleşme yolunda adım atması için inancı ya da laik düşünceyi aforoz etme arayışındaki özcü düşünceler yerine iletişime ve dilin pragmatik kullanımına dayalı bir felsefi bakışın daha elverişli olduğunu savunuyor Kitabın son bölümündeki diyalog bize teolojik düşünceyle laik düşüncenin ortaklaşabileceği zeminleri gösteriyor özgürleşmeilah.

dinin kindle geleceği book Dinin Geleceği MOBIDe buluşmanın da yolunu açmıştır Rorty ise insanlığın demokrasi ve özgürleşme yolunda adım atması için inancı ya da laik düşünceyi aforoz etme arayışındaki özcü düşünceler yerine iletişime ve dilin pragmatik kullanımına dayalı bir felsefi bakışın daha elverişli olduğunu savunuyor Kitabın son bölümündeki diyalog bize teolojik düşünceyle laik düşüncenin ortaklaşabileceği zeminleri gösteriyor özgürleşmeilah.

ePUB Santiago Zabala ì Dinin Geleceği MOBI ↠ ì

ePUB Santiago Zabala ì Dinin Geleceği MOBI ↠ ì Santiago Zabala is ICREA Research Professor of Philosophy at the Pompeu Fabra University in Barcelona He is the author of The Hermeneutic Nature of Analytic Philosophy A Study of Ernst Tugendhat Columbia 2008; The Remains of Being Hermeneutic Ontology After Metaphysics Columbia 2009; and with Gianni Vattimo Hermeneutic Communism From Heidegger to Marx Columbia 2011 and the editor o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *